Lezing “Grote optische telescopen” door Drs. Edwin Mathlener

13 november 2015 20:00 uur

Grote optische telescopen

Regelmatig worden we verrast door steeds weer mooiere foto’s gemaakt door de Hubble-ruimtetelescoop. Toch is die ruimtetelescoop maar een betrekkelijk klein instrument met een spiegeldiameter van 2,5 meter. Maar omdat hij boven de dampkring waarneemt, kan hij ongestoord veel scherper kijken dan enig andere telescoop. Zijn lichtverzamelend vermogen is echter slechts klein vergeleken met grote telescopen op aarde, en die aardse telescopen worden steeds groter.
Dankzij nieuwe technieken zijn de afgelopen jaren telescopen verwezenlijkt met spiegeldoorsnedes van wel 8 tot 10 meter. Veel van deze telescopen zijn primair bedoeld voor spectroscopisch onderzoek, maar o.a. met ESO’s Very Large Telescope (VLT) worden ook prachtige foto’s gemaakt.

Maar hier eindigt de ontwikkeling niet: NASA werkt aan een nieuwe, veel grotere ruimtetelescoop, terwijl diverse groepen plannen hebben voor telescopen met diameters van tientallen meters. Zo werkt ESO nu aan een 39 meter telescoop.

 Extremely Large Telescope (E-ELT),Deze krijgt een spiegel van 39 meter en moet klaar zijn in 2024

Extremely Large Telescope (E-ELT),Deze krijgt een spiegel van 39 meter en moet klaar zijn in 2024

We kijken in deze deze lezing niet alleen naar heden en toekomst van de grote telescopen, maar kijken ook terug op het verleden, waarin ieder tijdvak zijn eigen grote telescopen kende.

De lezing is op vrijdag 13 november en zal om 20:00 uur aanvangen. Plaats: Cees Buining Sterrenwacht in het park Noorderhaven, Perenhout 12, Julianadorp. Entrée: € 5, donateurs €2,50, leden gratis.

Nacht van de Nacht

24 oktober 2015 20:00 uur

Ook dit jaar doen wij weer mee met de activiteiten georganiseerd in het kader van de Nacht van de Nacht. In deze nacht wordt de klok een uur teruggezet en gaan we over op wintertijd. Dit gebeurt in het laatste weekend van oktober. Op zaterdag 24 oktober vanaf 20:00 uur stellen we de sterrenwacht open voor het publiek. Bij mooi weer geven we belangstellenden de gelegenheid om de sterrenhemel via telescopen te bewonderen.

nvdn

Achtergrond

Slecht afgeschermde lichtbronnen veroorzaken veel stoorlicht dat niet op wegen of straten valt, maar omhoog straalt. Andere belangrijke bronnen van lichthinder zijn glastuinbouw, sportveldverlichting, terreinverlichting, sierverlichting, skybeamers en reclameverlichting.

Niet alleen mensen hebben last van teveel licht. Ook voor dieren en planten is het belangrijk dat de nachten duister blijven. Duisternis is net als stilte en ruimte een van de oerkwaliteiten van het landschap. Een overdaad aan licht verstoort het bioritme van allerlei organismen en kan een heel ecosysteem ontwrichten.

Om de schoonheid van de nacht te benadrukken en aandacht te vragen voor de gevolgen van lichthinder, organiseren de Natuur- en Milieufederaties jaarlijks de Nacht van de Nacht.

Zenit 40 jaar minisymposium 12 september 2015

De Vereniging voor Weer- en Sterrenkunde Zenit viert dit jaar haar 40-jarig jubileum. Ter gelegenheid hiervan organiseert zij een minisymposium in De Helderse Vallei op 12 september van 12:30 tot 17:00 uur. De zaal gaat open om 12:00 uur.

U kunt zich niet meer aanmelden, er zijn geen plaatsen meer beschikbaar

Image credit: NASA/Ames/JPL-Caltech

Image credit: NASA/Ames/JPL-Caltech

Programma:
Martin Dragt – Zenit: 40 jaar sterrenkunde in Den Helder
Professor Leon Koopmans – Het ontstaan en de ontwikkeling van het heelal
Govert Schilling – Exoplaneten en de speurtocht naar buitenaards leven

Adres: De Helderse Vallei 9-11 (bij parkeerplaats Donkere Duinen), 1783 DA Den Helder

U kunt zich niet meer aanmelden, er zijn geen plaatsen meer beschikbaar

==============================================================

Het minisymposium wordt mede mogelijk gemaakt door:

Logo_helderse_vallei

Logo_convenant_wijkaanpak_plus

Logo_den_helder_airport

Logo_nam

Lezing : Kennismaking met Astrofotografie door Simon Bakker.

Lezing vrijdag 19 juni aanvang 20:00 uur.

Bij astrofotografie kun je licht “verzamelen” en daarmee details van hemelobjecten zien die doorgaans niet zichtbaar zijn voor het blote oog. Maar hoe maak je nu foto’s van hemelobjecten want de aarde beweegt langs de sterrenhemel en daardoor is de belichtingstijds kort.
De lezing laat zien hoe je deze hemelobjecten kunt fotograferen met een digitale camera en een montering voor het volgen van het object. Er wordt verteld over de digitale cameras en het digitaal bewerken van de foto’s met behulp van software. Voor astrofotografie is speciale software op markt die veel mogelijkheden in zich heeft en dit is een zeer belangrijk onderdeel van de astrofotografie en bepaalt het resultaat voor een groot gedeelte.

Toegang € 5,00, donateurs € 2,50 en leden hebben gratis toegang

 

Lezing “Radio-astronomie” door Harold Plooijer

8 mei 2015 20:00 uur

Hoewel we bij sterrenkunde en waarnemen van het heelal meestal denken aan telescopen waar we doorheen kunnen kijken of waarmee we foto’s  kunnen maken, wordt een groot deel van onze astronomische kennis verzameld door middel van het opvangen van radiostraling. Immers, ook  radiostraling is een vorm van “licht”: alleen de golflengte is veel langer.

Door de bijzondere eigenschappen van radiostraling ten opzichte van  “gewoon” zichtbaar licht geeft ons dit de mogelijkheid om dingen te  “zien” die anders voor ons verborgen zouden blijven. Zo kan een  radiotelescoop door gas- en stofwolken in ons melkwegstelsel heen  kijken en op die manier het centrum daarvan zichtbaar maken.

Deze lezing behandelt de historie en de diverse technieken die in de  radio-astronomie worden gebruikt. Verder wordt uitgebreid stilgestaan  bij waarnemingen die met radiotelescopen gedaan zijn.  Ook de amateur kan met niet te ingewikkelde apparatuur al op  bescheiden schaal radio-astronomie bedrijven. De lezing is van veel beelden voorzien.
Harold Plooijer is amateur sterrenkundige en radio-amateur.

Toegang € 5,00, donateurs € 2,50 en leden hebben gratis toegang

Landelijke Sterrenkijkdagen 27-28-29 Maart

De Koninklijke Nederlandse Vereniging voor Weer- en Sterrenkunde (KNVWS) organiseert ook dit jaar de Nationale Sterrenkijkdagen. Op 27, 28 en 29 maart stellen een groot aantal bij de KNVWS aangesloten sterrenwachten hun deuren open voor het publiek. Ook de Cees Buining sterrenwacht, gelegen in het park Noorderhaven te Julianadorp, zal op deze dagen zijn opengesteld.

Deze opname is gemaakt door de 40cm newton telescoop met een toucam webcam in het primaire brandpunt.

De Maan

U bent van harte welkom op de sterrenwacht van 20:00 tot 22:00 uur. Bij mooi weer kunt u door de telescoop de fascinerende wereld van de Maan en van de reuzenplaneet Jupiter bekijken. Daarnaast worden er doorlopend lezingen gegeven en kunt u terecht met al uw vragen over de sterrenkunde. De toegang is gratis.

Gedeeltelijke Zonverduistering

20 maart 2015 09:15 uur

De zon verduistering begint om 9:29 uur de maan zal dan langzaam voor de zon schuiven. De maxium van de verduistering zal zijn  om 10:37 uur. De zon is dan bijna voor 85 % bedekt door de maan. Het einde van de verduistering is om 11:48 uur.

zonsverduistering 20 maart 2015

Er kan bij de sterrenwacht gekeken worden naar de zonverduistering. Er zal een kijker met een speciale zonfilter opgesteld staan zodat men veilig naar de zon kan kijken.

Kijk niet zonder bescherming naar de zon dat kan oogschade veroorzaken. Er zijn speciale zonverduistering brillen om naar de zon te kijken.  Bij  opticien Paerle kunt u gratis zo eclipsbril halen.

De sterrenwacht is open  om 9:15 uur. De toegang is gratis.

Orionnevel M42

Orionnevel

Orionnevel 24-01-2015

Komeet Lovejoy vastgelegd

Deze opname werd gemaakt door Henk Scholtens op 24-01-2015.
De foto is genomen door de grote kijker van de sterrenwacht.
De komeet Lovejoy stond tijdens de opnamen bijna in het zenit (recht boven).
Hij was net aan met het blote oog te zien als een hele zwakken ster.
Door de verrenkijker was hij duidelijk te zien en kon je de staart van de komeet goed zien.
Ook op de foto is de staart goed te zien. De komeet zelf is ongeveer 3 tot 5 kilometer groot.
De staart kan 10 tallen miljoenen kilometers lang zijn. De coma van de komeet heeft een doorsnede van +/- 100.000 kilometer. De coma is ook goed te zien op de foto als de groene gloed om de komeetkern.

Komeet Lovejoy

Komeet Lovejoy

Opname M57 Ringnevel 2008-08-09

2008-08-08 M57_Ringnevel_bewerkt_DSS_bmps

Deze opname is op 9 augustus 2008 gemaakt met de 40cm newton van de vereniging en een Atik-16 HRC camera in het primaire brandpunt. Dit is het resultaat van een stack van 5 opnamen van 30 seconden. De opname is van Martin Dragt en Ted Pennings.