Lezing “Reizen naar Mars” door Jeffrey Bemelmans en Youri l’Istelle

22 april 2015 20:00 uur

In 2011 wilde we met Mars One enkele mensen op weg sturen naar de planeet Mars. Nu is bekend dat dit idee te ambitieus was, de technologie is nog niet ver genoeg om mensen daar te krijgen en om daar te overleven. Voor de komende paar jaar stonden nog meer ideeën gepland, waarvan geen enkele uiteindelijk door is gegaan. Nu zijn er echter wel veelbelovende technologieën die de mensheid wellicht een keer voet zal laten zetten op de rode buurplaneet.

Tijdens deze lezing leert u wat we nu aan technologie hebben en wat we nodig hebben om een reis naar Mars uit te kunnen voeren. Een deel van de lezing is gefocust op het vervoer, wat hebben we nodig om naar Mars te komen en kunnen we dan ook weer terug? Het tweede deel is gefocust op het overleven op Mars, kunnen we daar ooit rondlopen zonder ruimtepak? Zullen er ooit busreizen komen om ons naar onze vakantiebestemming op Mars te kunnen brengen?

Mars-one

De lezing over de marsreizen zal worden gegeven door Jeffrey Bemelmans en Youri l’Istelle, leden van Zenit Den Helder die ieder vanuit hun eigen kennisgebied zullen gaan vertellen. Youri vertelt over de ruimtevaart en Jeffrey vertelt over het overleven.

De lezing is op vrijdag 22 april en zal om 20:00 uur aanvangen.
Plaats: Cees Buining Sterrenwacht in het park Noorderhaven, Perenhout 12, Julianadorp. Entree: € 5, donateurs €2,50, leden gratis.

Lezing over “Het Antikythera Mechanisme” door Ir. H.A. Verbeek

25 maart 2016 20:00 uur

Het Antikythera Mechanisme; een tandwiel aangedreven zonnestelsel uit 150 BC. Na de ontdekking in 1902 en de ontrafeling in 2006 beseft men dat dit tot de wereldwonderen dient te behoren. Eclipsvoorspelling en het rooster voor pan Helleense spelen naast ingenieuze oplossingen voor elliptische banen van maan en planeten zijn hierin verwerkt en dat alles 1500 jaar voordat wij de tandwielkast ontwikkelden.

Het Antikythera Mechanisme Credit & License: Wikipedia

Het Antikythera Mechanisme. Credit & License: Wikipedia

De lezing is op vrijdag 25 maart en begint om 20:00 uur.
Plaats: Cees Buining Sterrenwacht in het park Noorderhaven, Perenhout 12, Julianadorp. Entrée: € 5, donateurs €2,50, leden gratis.

Landelijke Sterrenkijkdagen 11-12-13 Maart

De Koninklijke Nederlandse Vereniging voor Weer- en Sterrenkunde (KNVWS) organiseert ook dit jaar de Nationale Sterrenkijkdagen. Op 11, 12 en 13 maart stellen een groot aantal bij de KNVWS aangesloten sterrenwachten hun deuren open voor het publiek. Ook de Cees Buining sterrenwacht, gelegen in het park Noorderhaven te Julianadorp, zal op deze dagen zijn opengesteld.

Deze opname is gemaakt door de 40cm newton telescoop met een toucam webcam in het primaire brandpunt.

De Maan

U bent van harte welkom op de sterrenwacht van 20:00 tot 22:00 uur. Bij mooi weer kunt u door de telescoop de fascinerende wereld van de Maan en van de reuzenplaneet Jupiter bekijken. Daarnaast worden er doorlopend lezingen gegeven en kunt u terecht met al uw vragen over de sterrenkunde. De toegang is gratis.

Lezing “Zonneactiviteit van Galilei tot ruimteweer” door Prof. Dr. Robert J. Rutten

Zaterdag 20 februari 2016 14:00 uur

Met de ontdekking van zonnevlekken door Galilei begon de astrofysica: de natuurkunde van objecten elders in het heelal. Het is opmerkelijk hoeveel we sindsdien van de zon te weten zijn gekomen. We weten meer van haar inwendige dan van het binnenste van onze eigen aarde, we begrijpen veel verschijnselen op het zonsoppervlak, en we weten precies hoe het zonlicht daar ontsnapt.

Opname van NASA’s Solar Dynamics Observatory op 24 augustus 2014. Image Credit: NASA/SDO

Opname van NASA’s Solar Dynamics Observatory op 24 augustus 2014. Image Credit: NASA/SDO

De laatste jaren is er ook grote vooruitgang in het begrip van de ijle zonneatmosfeer dankzij nieuwe telescopen op aarde en in de ruimte en de komst van numerieke simulaties in supercomputers. Echter, de grootschalige zonneverschijnselen die met magnetisme te maken hebben – inclusief vlekken, filamenten, vlammen, coronale explosies – blijven ons voor grote raadsels stellen. Met name de aard en werking van de inwendige dynamo die het zonnemagnetisme regelt en daarmee ook de aktiviteitscyclus en het ruimteweer nabij ons planeetje blijven onbegrepen.

Ik zal de lezing beginnen met een overzicht van de struktuur van de zon en vervolgen met een “movie hour” potpourri van de aktiviteitsverschijnselen. De onderzoekstechnieken en de reeds verkregen inzichten komen tussendoor aan de orde.

Biografie
Prof. Dr. Robert J. Rutten
De spreker was ruim veertig jaar zonnefysicus in Utrecht. Ook was hij deeltijdhoogleraar in Oslo en komt daar nog vaak. Hij is expert in hoe het licht van de zon ontsnapt en hoe de spectraallijnen in dat licht dienen als meetinstrument. Hij was nauw betrokken bij de waarnemingen met de Dutch Open Telescope op
La Palma en onderzoekt momenteel de structuur van de zonnechromosfeer.

De lezing is op zaterdag 20 februari en zal om 14:00 uur aanvangen. Plaats: Cees Buining Sterrenwacht in het park Noorderhaven, Perenhout 12, Julianadorp. Entrée: € 5, donateurs €2,50, leden gratis.

Open huis met als thema “Sterrenkunde als hobby”

11 december 2015 20:00 uur

Op vrijdag 11 december organiseert de sterrenkundevereniging Zenit een open avond met als thema “Sterrenkunde als hobby”. Leden van de vereniging zullen spreken over hun passie voor de studie van de hemelverschijnselen. Waar komt hun fascinatie vandaan? Wat zijn hun ervaringen met het gebruik van telescopen en met het computermatig verwerken van de resultaten? Wat biedt het lidmaatschap van een sterrenkundevereniging om hun hobby verder uit te bouwen? Welke inzichten hebben zij verkregen in het functioneren van het heelal? Welke kansen biedt het lidmaatschap van de vereniging om ervaringen op te doen op het gebied van bestuur en educatie? Dit zijn de vragen die op deze avond naar voren zullen komen. Heeft u belangstelling voor de sterrenwereld en overweegt u daar uw hobby van te maken, dan bent van harte welkom om deze avond bij te wonen. Bij mooi weer zal er tevens gelegenheid zijn om een aantal interessante hemelobjecten te bekijken met onze grote telescoop, zoals extragalactische stelsels, restanten van ontplofte sterren en bolvormige sterrenhopen. Mogelijk zijn er ook enkele vallende sterren te zien behorende tot de zwerm der Geminiden.

De avond begint om 20:00 uur. De toegang is gratis. Uw vrijwillige bijdrage is uiteraard van harte welkom.
Plaats: Cees Buining Sterrenwacht in het park Noorderhaven, Perenhout 12, Julianadorp.

Lezing “Grote optische telescopen” door Drs. Edwin Mathlener

13 november 2015 20:00 uur

Regelmatig worden we verrast door steeds weer mooiere foto’s gemaakt door de Hubble-ruimtetelescoop. Toch is die ruimtetelescoop maar een betrekkelijk klein instrument met een spiegeldiameter van 2,5 meter. Maar omdat hij boven de dampkring waarneemt, kan hij ongestoord veel scherper kijken dan enig andere telescoop. Zijn lichtverzamelend vermogen is echter slechts klein vergeleken met grote telescopen op aarde, en die aardse telescopen worden steeds groter.
Dankzij nieuwe technieken zijn de afgelopen jaren telescopen verwezenlijkt met spiegeldoorsnedes van wel 8 tot 10 meter. Veel van deze telescopen zijn primair bedoeld voor spectroscopisch onderzoek, maar o.a. met ESO’s Very Large Telescope (VLT) worden ook prachtige foto’s gemaakt.

Maar hier eindigt de ontwikkeling niet: NASA werkt aan een nieuwe, veel grotere ruimtetelescoop, terwijl diverse groepen plannen hebben voor telescopen met diameters van tientallen meters. Zo werkt ESO nu aan een 39 meter telescoop.

 Extremely Large Telescope (E-ELT),Deze krijgt een spiegel van 39 meter en moet klaar zijn in 2024

Extremely Large Telescope (E-ELT),Deze krijgt een spiegel van 39 meter en moet klaar zijn in 2024

We kijken in deze deze lezing niet alleen naar heden en toekomst van de grote telescopen, maar kijken ook terug op het verleden, waarin ieder tijdvak zijn eigen grote telescopen kende.

De lezing is op vrijdag 13 november en zal om 20:00 uur aanvangen. Plaats: Cees Buining Sterrenwacht in het park Noorderhaven, Perenhout 12, Julianadorp. Entrée: € 5, donateurs €2,50, leden gratis.

Nacht van de Nacht

24 oktober 2015 20:00 uur

Ook dit jaar doen wij weer mee met de activiteiten georganiseerd in het kader van de Nacht van de Nacht. In deze nacht wordt de klok een uur teruggezet en gaan we over op wintertijd. Dit gebeurt in het laatste weekend van oktober. Op zaterdag 24 oktober vanaf 20:00 uur stellen we de sterrenwacht open voor het publiek. Bij mooi weer geven we belangstellenden de gelegenheid om de sterrenhemel via telescopen te bewonderen.

nvdn

Achtergrond

Slecht afgeschermde lichtbronnen veroorzaken veel stoorlicht dat niet op wegen of straten valt, maar omhoog straalt. Andere belangrijke bronnen van lichthinder zijn glastuinbouw, sportveldverlichting, terreinverlichting, sierverlichting, skybeamers en reclameverlichting.

Niet alleen mensen hebben last van teveel licht. Ook voor dieren en planten is het belangrijk dat de nachten duister blijven. Duisternis is net als stilte en ruimte een van de oerkwaliteiten van het landschap. Een overdaad aan licht verstoort het bioritme van allerlei organismen en kan een heel ecosysteem ontwrichten.

Om de schoonheid van de nacht te benadrukken en aandacht te vragen voor de gevolgen van lichthinder, organiseren de Natuur- en Milieufederaties jaarlijks de Nacht van de Nacht.

Zenit 40 jaar minisymposium 12 september 2015

De Vereniging voor Weer- en Sterrenkunde Zenit viert dit jaar haar 40-jarig jubileum. Ter gelegenheid hiervan organiseert zij een minisymposium in De Helderse Vallei op 12 september van 12:30 tot 17:00 uur. De zaal gaat open om 12:00 uur.

U kunt zich niet meer aanmelden, er zijn geen plaatsen meer beschikbaar

Image credit: NASA/Ames/JPL-Caltech

Image credit: NASA/Ames/JPL-Caltech

Programma:
Martin Dragt – Zenit: 40 jaar sterrenkunde in Den Helder
Professor Leon Koopmans – Het ontstaan en de ontwikkeling van het heelal
Govert Schilling – Exoplaneten en de speurtocht naar buitenaards leven

Adres: De Helderse Vallei 9-11 (bij parkeerplaats Donkere Duinen), 1783 DA Den Helder

U kunt zich niet meer aanmelden, er zijn geen plaatsen meer beschikbaar

==============================================================

Het minisymposium wordt mede mogelijk gemaakt door:

Logo_helderse_vallei

Logo_convenant_wijkaanpak_plus

Logo_den_helder_airport

Logo_nam

Lezing : Kennismaking met Astrofotografie door Simon Bakker.

Lezing vrijdag 19 juni aanvang 20:00 uur.

Bij astrofotografie kun je licht “verzamelen” en daarmee details van hemelobjecten zien die doorgaans niet zichtbaar zijn voor het blote oog. Maar hoe maak je nu foto’s van hemelobjecten want de aarde beweegt langs de sterrenhemel en daardoor is de belichtingstijds kort.
De lezing laat zien hoe je deze hemelobjecten kunt fotograferen met een digitale camera en een montering voor het volgen van het object. Er wordt verteld over de digitale cameras en het digitaal bewerken van de foto’s met behulp van software. Voor astrofotografie is speciale software op markt die veel mogelijkheden in zich heeft en dit is een zeer belangrijk onderdeel van de astrofotografie en bepaalt het resultaat voor een groot gedeelte.

Toegang € 5,00, donateurs € 2,50 en leden hebben gratis toegang

 

Lezing “Radio-astronomie” door Harold Plooijer

8 mei 2015 20:00 uur

Hoewel we bij sterrenkunde en waarnemen van het heelal meestal denken aan telescopen waar we doorheen kunnen kijken of waarmee we foto’s  kunnen maken, wordt een groot deel van onze astronomische kennis verzameld door middel van het opvangen van radiostraling. Immers, ook  radiostraling is een vorm van “licht”: alleen de golflengte is veel langer.

Door de bijzondere eigenschappen van radiostraling ten opzichte van  “gewoon” zichtbaar licht geeft ons dit de mogelijkheid om dingen te  “zien” die anders voor ons verborgen zouden blijven. Zo kan een  radiotelescoop door gas- en stofwolken in ons melkwegstelsel heen  kijken en op die manier het centrum daarvan zichtbaar maken.

Deze lezing behandelt de historie en de diverse technieken die in de  radio-astronomie worden gebruikt. Verder wordt uitgebreid stilgestaan  bij waarnemingen die met radiotelescopen gedaan zijn.  Ook de amateur kan met niet te ingewikkelde apparatuur al op  bescheiden schaal radio-astronomie bedrijven. De lezing is van veel beelden voorzien.
Harold Plooijer is amateur sterrenkundige en radio-amateur.

Toegang € 5,00, donateurs € 2,50 en leden hebben gratis toegang